Bilimsel Program

GENİTAL ESTETİK KURSU, MONTE BAİA OTEL - 10 Mart 2022, PerŞEMBE
Saat Kurs Salonu
  Genital Kozmetik Cerrahiye Giriş ve Genel Bilgiler

Oturum Başkanları :
Gürkan Uncu
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
12:45 - 13:00 Genital Estetik Kurs Açılışı
13:00 - 13:15 Genital Kozmetik Ameliyatları Açısından Vulva ve Vagina Anatomisi
Funda Güngör Uğurlucan
13:15 - 13:30 Cerrahi Karar Öncesi Hastayı ve Motivasyonunu Anlama Sanatı
Ebru Alper
13:30 - 13:45 Kadın Cinselliği Perspektifinde Genital Kozmetik Ameliyatlarına Bakış ve Psikososyal Etkileşim Dinamikleri
Süleyman Akhan
13:45 - 14:00 Genital Kozmetik Cerrahi Bir Sanat Mıdır?
Süleyman Eserdağ
14:00 - 14:15 KAHVE ARASI
  Farklı Cerrahiler Dinleyelim ve İzleyelim
Videolar Eşliğinde İnteraktif Oturum - 1

Oturum Başkanları :
Gürkan Uncu
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
14:15 - 14:30 Wedge Rezeksiyon Labioplasti
Süleyman Akhan
14:30 - 14:45 “Edge rezeksiyon” Trimm Labioplasti
Ebru Alper
14:45 - 15:15 Klitoral Hudoplasti, Frenuloplasti, Labiomajoplasti
Süleyman Eserdağ
15:15 - 15:30 Himenoplasti
Orhan Orhan
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
  Cerrahi Dışı Uygulamalar

Oturum Başkanları :
Gürkan Uncu
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
15:45 - 16:00 Farklı Enerji Modalitelerinin Genital Kozmetikte Kullanımı (Laser-Radiofrekans-HIFU)
Cenk Yaşa
16:00 - 16:15 Genital Bölge Renk Açma Tedavileri
Burcu Akdağ Özkök
16:15 - 16:30 L.Majusta Dolgu Uygulamaları
Ebru Alper
16:30 - 16:45 Hyaluüronik Asit Uygulamaları
Süleyman Akhan
16:45 - 17:00 KAHVE ARASI
  Panel
Oturum Başkanları :
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
17:00 - 17:45 Genital Kozmetik Ameliyatlarında Komplikasyonların Yönetimi. Temelde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Funda Güngör Uğurlucan

Ebru Alper
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
Orhan Orhan
Cenk Yaşa
Burcu Akdağ Özkök

17:45 - 18:30 Genital Kozmetik Ameliyatları Yapılmalı mı? Hasta Seçimi Nasıl Olmalı?

Funda Güngör Uğurlucan

Ebru Alper
Süleyman Akhan
Süleyman Eserdağ
Orhan Orhan
Cenk Yaşa
Burcu Akdağ Özkök

Kurs ProgramI, Karinna Otel - 10 Mart 2022, PerŞEMBE
Saat Salon A Salon B Salon C Salon D
  ENDOSKOPİ TEORİK KURSU

Oturum Başkanları :
Kemal Özerkan
Yakup Yalçın
Kiper Aslan
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Obstetrik


Oturum Başkanları :
Bilge Çetinkaya Demir
Yalçın Kimya
ÜROJİNEKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Adnan Orhan
Üzeyir Kalkan
İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ KURSU

Oturum Başkanları :
Selin Özaltın
İlkay Çınar
14:00 - 14:20 Hasta Seçimi ve Preop, Perop Hazırlık
Özgüç Takmaz
Erken Gebelik USG'si (Normal-Skar-PAS)
Bilge Çetinkaya Demir
Tanı Algoritma ve Değerlendirilmesi
Ezgi Ceren Dallı Alper
İnfertil Çiftlerde İlk Başvuru ve Hemşirelik
İlkay Çınar
14:20 - 14:40 Batına Giriş Teknikleri ve İnsuflasyon
Yakup Yalçın
Doppler Kullanımı
Halil Aslan
İnkontinansta Medikal Tedavi
Ulaş Çoban
Prekonsepsiyonel Dönemde Fertiliteyi Koruyucu Davranışlar
Tülay Yılmaz
14:40 - 15:00 Endoskopik Cerrahi Aletler ve Enerji Modaliteleri
İbrahim Yalçın
İhmal Edilmemesi Gereken Yapılar
Tuğba Saraç Sivrikoz
İnkontinansta Cerrahi Tedavi
Ömer Demir
İnfetilite Tedavi Sürecinde İlaç Uygulamaları ve Danışmanlık
Tülay Karataş
15:00 - 15:20 Sütür Materyalleri ve Sütür Teknikleri
Şevki Göksun Gökulu
Soft Marker'larda Değişen Ne Var ?
Esra Esim Büyükbayrak
Prolapsus Cerrahisi
Murat Seval
Sosyal Yumurta Dondurma
Hatice Özkan
15:20 - 15:40 Operatif Histeroskopi
Ercan Baştu
Fetal Kalbin Değerlendirilmesi
Yalçın Kimya
İnkontinans ve Prolapsusda Konzervatif Yönetim
Serdar Aydın
Tartışma
15:40 - 16:00 Kahve ArasI
  L/S SÜTÜR & H/S HANDS ON EĞİTİM

Oturum Başkanları :
Kemal Özerkan
Yakup Yalçın
Kiper Aslan
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Jinekoloji


Oturum Başkanları :
Işıl Kasapoğlu
Ayşe Seyhan
CİNSEL DİSFONKSİYON

Oturum Başkanları :
Selcen Bahadır
Ege Can Şerefoğlu
İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ KURSU

Oturum Başkanları :
Bahadır Koşan
Tülay Karataş
16:00 - 16:20 1. Masa
Murat Naki
Onur Topçu

2. Masa
Yakup Yalçın
Kiper Aslan

3. Masa
Barış Güzel
Şevki Göksun Gökulu

4. Masa
Servet Hacıvelioğlu
Kadir Bakay

5. Masa
Ömer Lütfü Tapısız
İbrahim Yalçın

6. Masa
Ercan Baştu
Özgüç Takmaz
Abdominopelvik USG
Başak Erdemli Gürsel
Cinsel Fizyoloji
Ege Can Şerefoğlu
İnfertilitenin Kadın ve Erkek Üzerindeki Psikososyal Etkileri
Havva Şeyma Yılmaz Sinan
16:20 - 16:40 Pelvik Taban USG si
Serdar Aydın
Cinsel İşlev Bozuklukları
Selcen Bahadır
İnfertilite Stresi ile Baş Etme
Dilek Potur
16:40 - 17:00 Konjenital Uterin Anomalilerin Sınıflandırılması ve USG
Şule Yıldız
Cinsel Terapiler ve Tedaviler
Ege Can Şerefoğlu
Mindfullness Yaklaşımı ve İnfertilite
Selin Özaltın
17:00 - 17:20 Endometriozis Ultrasonografisi
Ayşe Seyhan
Gebelik, Emzirme ve Menopoz Döneminde Cinsellik
Selcen Bahadır
Covid-19 Pandemisinin İnfertilite Tedavilerine Etkisi
Bahadır Koşan
17:20 - 17:40 Malignitelerin Değerlendirilmesi
Doğan Vatansever
Cinsel Sorunların Çift Olarak Değerlendirilmesi
Aslı Aktümen
Tartışma
17:40 - 18:00 Gün Sonu Değerlendirme Gün Sonu Değerlendirme Gün Sonu Değerlendirme
19:00 - 20:00 AÇILIŞ PROGRAMI      
11 Mart 2022, Cuma
Saat Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:45 UZMANLA KAHVALTIDA BULUŞMA

ONKOLOJİ
Faruk Köse
Nejat Özgül
Hüsnü Çelik

OBSTETRİK
Rıza Madazlı
Recep Has
Bilge Çetinkaya Demir

REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE
Mustafa Bahçeci
Gürkan Uncu
Ahmet Zeki Işık

ENDOSKOPİ
Kemal Özerkan
Murat Naki
Ercan Baştu
  PERİNATOLOJİ

Oturum Başkanları :
Acar Koç
Rıza Madazlı
GENEL JİNEKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Süleyman Akhan
Adnan Orhan
PREZENTASYONLAR - 1

Oturum Başkanları :
Demir Özbaşar
Işıl Kasapoğlu
09:00 - 09:20 Preeklampsi Öngörü - Belirteç - Tanı
Rıza Madazlı
Hormonal Kontrasepsiyon ve LARC
Aylin Vural
Prenatal Omfalosel Tanısı Alan Fetüslerde Tersiyer Merkez Sonuçları
Mehmet Albayrak

Demir Eksiği Anemisi Olan Gebelerde İntravenöz ve Oral Demir Tedavisinin Karşılaştırılması
Özlem Özgün Uyanıklar

İnfertilite Polikliniğine Başvuran Hastalarda İntrauterin İnseminasyon Tedavi Algoritması ve Uygulama Aşamalarının Başarıya Etkisi
Kadir Şahin

HPV’nin Görünen Yüzü Kondiloma Akuminata
Ayhan Atıgan

Human Papillomavirüs (HPV), Servikal Smear ve Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması: Serviks Kanseri Taramasında Bir Üniversite Hastanesi'nin 4 Yıllık Deneyimi
Duygu Altın

Laparoskopik Abdominal Servikal Serklaj; Üç Olgu Sunumu
Murat Api

Comparison of Complication Rates After Transvaginal Ultrasound-guided Oocyte Pick Up Procedures with Respect to Ovarian Response
Murat Önal

Clinical Significance of Risk-Reducing Salpingo-Oophorectomy in Patients with BRCA1/2 Mutation
Merve Abay
Sakrokolpo-histeropeksinin Nadir Fakat Ciddi Komplikasyonu; Spondilodiskit
Cengiz Andan
09:20 - 09:40 Gebelik ve Diyabet - Tanı ve Yönetim
Metin İngeç
Vajinit ve Rekürrensde Yönetim
Murat Seval
09:40 - 10:00 Perinatal Tanı ve Tedavide İnvazif Tekniklerin Yeri
İbrahim Kalelioğlu
Çocuk ve Adolesan Hastalarda Jinekolojinin Yeri
Süleyman Akhan
10:00 - 10:20 Hücredışı DNA Kullanımı - USG ile Korelasyonu
Ahmet Gül
HPV Aşılamada Güncel Durum
Nejat Özgül
10:20 - 10:30 Tartışma Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  ONKOLOJİ PANELİ

Oturum Başkanı :
İlkkan Dünder
  GEBELİK ve DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Oturum Başkanları :
Nevin Utkualp
Gökçen Aladağ
11:00 - 11:20 Jinekolojik Maligniterlerde Lenfadenektomi

Ali Ayhan
Macit Arvas
Faruk Köse
Hüsnü Çelik
Barış Güzel
  Gebe Polikliniğinde Hasta Takibi

Nevin Utkualp
11:20 - 11:40 Acile Başvuran Gebede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elif Balkan
11:40 - 12:00 Doğum Eyleminde Ebe/Hemşirenin Önemi

Gökçen Aladağ
12:00 - 12:20 Postpartum Takip ve Öneriler

Neşe Öztürk
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:30 UYDU SEMPOZYUMUOturum Başkanı :
Kemal Özerkan


Postpartum Kanama Profilaksisinde Yenilikler
Acar Koç
   
14:30 - 14:40 KAHVE ARASI
  ONKOLOJİ DEBATE CLUB

Oturum Başkanı :
Müfit Yenen
REİ DEBATE CLUB

Oturum Başkanı :
Sedat Kadanalı
ÜROJİNEKOLOJİ DEBATE CLUB

Oturum Başkanı :
Vedat Atay
14:40 - 14:55 Erken Evre CX CA'da Endoskopik Cerrahi Yapmasak Daha İyi Olur
Kemal Özerkan
Klivaj Embriyo Transferi Yapmalı
Başak Balaban
POP'da Kolpopeksi Yapmalı
Yakup Kumtepe
14:55 - 15:10 Erken Evre CX CA'da Endoskopik Cerrahi Yapılmalıdır
Fatih Güçer
Blast Embriyo Transferi Yapmalı
Berrin Avcı
POP'da Lateral Yaklaşım Uygulanmalı
Adnan Orhan
15:10 - 15:20 Tartışma Tartışma Tartışma
15:20 - 15:30 KAHVE ARASI
  GENEL OBSTETRİK

Oturum Başkanları :
Namık Demir
Recep Has
ONKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Samet Topuz
Yakup Yalçın
REİ - LUTEAL FAZDA TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları :
Mustafa Bahçeci
Yaprak Üstün
15:30 - 15:50 Fetal İyilik Hali Ne Zaman ve Nasıl Değerlendirilmeli
Tamer Mungan
Servikal Patolojilerin Değerlendirilmesinde Kolposkopi
Kunter Yüce
Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı; Doğru Bilinen Yanlışlar
Barış Ata
15:50 - 16:10 IUGR Tanı ve Doğum Zamanlaması
Esra Esim Büyükbayrak
Erken Evre Servisk Kanserinde Tedavi
Mehmet Ali Vardar
Endometrial Kalınlık… Ne Kadar Önemli ?
Erhan Şimşek
16:10 - 16:30 EDT'de Neredeyiz ?
Cenk Sayın
Lokal İleri Evre Serviks Kanserine Yaklaşım
Yakup Yalçın
Luteal Fazın Yönetimi; Monitörizasyon Gerekli mi ?
Cem Atabekoğlu
16:30 - 16:50 EMR'de Konzervatif Tedavi ve Doğum Zamanlaması
Ebru Çelik
Jinekolojik Malignitelerde Sentinel Haritalama
Salih Taşkın
Oral Ajanlarla Luteal Destek
Ahmet Zeki Işık
16:50 - 17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00 - 17:30 KAHVE ARASI
  PANEL 2 - OBSTETRİK

Oturum Başkanı :
Atıl Yüksel
   
17:30 - 19:00 Viabilite ? İyatrojenik Prematürite Yapıyor muyuz ?

Recep Has
Namık Demir
İnanç Mendilcioğlu
Merih Çetinkaya
19:00 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
12 Mart 2022, Cumartesi
Saat Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:45 UZMANLA KAHVALTIDA BULUŞMA

ONKOLOJİ
Ali Ayhan
Fırat Ortaç
Tufan Bilgin

REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE
Cihat Ünlü
Bülent Urman
Barış Ata

PERİNATOLOJİ
Yalçın Kimya
Tamer Mungan
İbrahim Kalelioğlu

ÜROJİNEKOLOJİ
Vedat Atay
Selçuk Ayas
Ömer Lütfi Tapısız

  ENDOSKOPİ

Oturum Başkanları :
Murat Api
Mete Çağlar
ONKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Fırat Ortaç
Tufan Bilgin
PREZENTASYONLAR - 2

Oturum Başkanları :
Selçuk Ayas
Cenk Yaşa
09:00 - 09:20 Laparoskopik Cerrahide Ne Kadar Özgürüz?
Ömer Lütfü Tapısız
İleri Evre Over CA'da Primer Sitoredüksiyon? Interval Debulking?
Ali Ayhan
Alt Segment Uterin İnsizyonun Tek veya Çift Kat Sütürle Kapatılmasının Sezaryen Sonrası Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Hazal Kutlucan

Endometriozis ve Nöroinflamasyon
Pınar Yalçın Bahat

Elektif Sezaryen Operasyonu Planlanan Hastalarda Preoperatif Anksiyete Düzeyinin Maternal ve Neonatal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Mehmet Bülbül

Endometrium Kanserinde CYP3A4 Enzimi Endometrial Dokuda Artar
Mehmet Bülbül

Plasenta Perkreata Olgularında İntraoperatif Ultrasonografi Yapılması Yaklaşımımızı Değiştirebilir mi? İki Olguda Uterus Koruyucu Yaklaşım
Naziye Gürkan

Endometrium Kanserinde Laparoskopik Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Mehmet Faruk Ölçenoğlu

Kısa Abstinens Süresiyle Ardışık Ejakülasyonun Sperm Kromatin Bütünlüğü ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi
Cihan Çakır

Taze Sikluslarda Klivaj ve Blastosist Aşamasında Tek Embriyo Transferinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Göktan Kuşpınar

Grade 2 ve Üzeri Submüköz Myomlarda Desmopressin Enkejsiyonu ile Histereskopik Myomektomi
Melih Gündüz

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Gebelik Kaybı Yönetimi Polikliniği Verilerinin Ön Analizi
Ömer Çağatay MESUT

Gebelikte COVID-19 Enfeksiyonunun Maternal ve Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Özge Albayrak
09:20 - 09:40 Laparoskopi Komplikasyonlarından Korunmak İçin Preop ve Perop Neler Yapılmalı?
Mete Çağlar
Üst Abdomen Sitoredüktif Cerrahide Limit Ne Olmalıdır?
Çağatay Taşkıran
09:40 - 10:00 Myomektomi Tips & Tricks
Onur Topçu
Uterin Sarkomlarda Yönetim
Mutlu Meydanlı
10:00 - 10:20 Müllerian Anomalilerde L/S Yönetim
Kiper Aslan
Eksik Evrelenmiş Jinekolojik Kanserlerin Yönetimi
Nasuh Utku Doğan
10:20 - 10:30 Tartışma Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  REİ PANELİ

Oturum Başkanı :
Bülent Urman
  JİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ

Oturum Başkanları :
Pakize Cindaş
Pervin Mutlu
11:00 - 11:20 Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite
Düşük Over Rezervi Yönetimi


Mete Işıkoğlu
Davut Güven
Pınar Çağlar Aytaç
Kiper Aslan
Engin Türkgeldi
  Poliklinikte Yapılan Cerrahi Girişimler ve Hazırlık

Pakize Cindaş
11:20 - 11:40 Preoperatif Hasta Değerlendirmesi ve Bakımı

Gonca Buran
11:40 - 12:00 Ameliyathaneye Hasta Kabulü ve Hazırlık

Çiler Özenli
12:00 - 12:20 Postoperatif Hasta Bakımı

Sayife Biçer
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:40 ÖĞLE YEMEĞİ
  REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE DEBATE CLUB

Olguların Sunumu
Tansu Bahar Gürbüz
OBSTETRİK DEBATE CLUB

Olguların Sunumu
Tuğba Akkök
ENDOSKOPİ DEBATE CLUB

Oturum Başkanı :
Çağatay Mesut
14:40 - 14:55 İnfertilitede Endometriozis Yönetiminde Cerrahi
Gürkan Uncu
Servikal Yetmezlikte Serklaj Konulmalı
Rıza Madazlı
Myomektomi L/S Yapılır
Üzeyir Kalkan
14:55 - 15:10 İnfertilitede Endometriozis Yönetiminde Art
Bülent Urman
Servikal Yetmezlikte Serklajin Faydası Yoktur
Acar Koç
Yapmasak Daha Doğru
Murat Api
15:10 - 15:20 Tartışma Tartışma Tartışma
15:20 - 15:30 KAHVE ARASI
  REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE - ART'de MİTLER ve GERÇEKLER

Oturum Başkanları :
Cihat Ünlü
İsmet Gün
ÜROJİNEKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Fulya Dökmeci
Ömer Tarık Yalçın
GENEL OBSTETRİK

Oturum Başkanları :
Tamer Mungan
Metin İngeç
15:30 - 15:50 Canlı Doğum Sağlayacak Optimal Oosit Sayısı Belirlenebilir mi?
Ayşe Seyhan
SUİ Yönetim - Update
Selçuk Ayas
Üyte Gebelerinin Takibi
Ebru Çelik
15:50 - 16:10 Zor Olgularda Ovaryan Stimülasyon, Adjuvanların Yeri Ne Olmalı?
Kayhan Yakın
Histerektomide CUFF Asılsın Mı? Nasıl?
Fuat Demirci
Çoğul Gebeliklerin Takibi ve Doğum Zamanlaması
İbrahim Kalelioğlu
16:10 - 16:30 Optimal Donma Çözme Embriyo Transferi Endometriyum Hazırlık Protokolü Nedir?
Sezcan Mümüşoğlu
Mesh Komplikasyonları ve Yönetim
Cenk Yaşa
COVID'de Gebelik Takibi, Yönetim ve Aşı
İnanç Mendilcioğlu
16:30 - 16:50 Add On's… Umut mu, Hayal Kırılığı mı?
Işıl Kasapoğlu
Pop Cerrahisi Vajinal Mi Yapılmalı?
Funda Güngör Uğurlucan
Plasenta İnvazyon Anomalilerinin Yönetimi
Bilge Çetinkaya Demir
16:50 - 17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00 - 17:30 KAHVE ARASI
  PANEL 3 - ENDOSKOPİ

Oturum Başkanı :
Mete Güngör
   
17:30 - 19:00 A'dan Z'ye Laparoskopik Histerektomi

Kemal Özerkan
Murat Naki
Evrim Erdemoğlu
Mete Çağlar
Kadir Bakay
19:00 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
13 Mart 2022, Pazar
Saat Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:45 OPINION LEADERS VE GENÇ AKADEMİSYENLERLE GELECEĞİNİZİ PLANLAYIN

1. MASA
Ayşe Seyhan

2. MASA
Pınar Özcan

3. MASA
Işıl Kasapoğlu

4. MASA
Şule Yıldız
  REİ - POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Oturum Başkanları :
Cemal Posacı
Erbil Doğan
ENDOSKOPİ

Oturum Başkanları :
Suat Dede
Servet Hacıvelioğlu
PREZENTASYONLAR - 3

Oturum Başkanları :
İsmet Gün
İbrahim Yalçın
09:00 - 09:20 İnfertil PCOS Hastalarında Sonuçların Optimizasyonu
Gürkan Bozdağ
Hala Tanısal H/S Var mı ? Yapılmalı mı ?
Servet Hacıvelioğlu
Laparoskopik Cerrahide Yeni Giriş Tekniği: Urakus Kaldırma Tekniği (lift Up)
Çağla Bahar Bülbül

Adölesan Gebelikler ve Perinatal Sonuçları
Nurettin Türktekin

Tüp Bebek Tedavisine Başlanan Çiftlerde Embriyo Transferi Öncesi İptal Nedenleri: 5 Yıllık Pratiğin Retrospektif Analizi
Nurettin Türktekin

Maternal Kan Grubunun Doğum Şekli ve Yenidoğan Klinik Özellikleri Üzerine Etkileri
Songül Beskisiz

Anestezi Tekniği Sezaryende Kan Kaybını Gerçekten Etkiler mi?
Çağlar Çetin
09:20 - 09:40 PCOS'da Oosit Kalitesi ?
Esra Bulgan Kılıçdağ
Müllerian Anomalilerde H/S Cerrahi
Pınar Özcan
09:40 - 10:00 PCOS'da Uterin ve Endometrial Fonksiyon
Ahmet Demir
Ashermann Sendromunda H/S Sınırları Var mı ? Nasıl Yapılmalı ? Kaç Kere ?
Işıl Kasapoğlu
10:00 - 10:20 Adolesendan Erişkine İnfertilite Dışı PCOS Yönetimi
Yeşim Bayoğlu Tekin
H/S Myomektomi ve Limitasyonlar
Tayfun Çok
Jinekoloji ve Obstetrikde Akılcı İlaç Kullanımı
Tansu Bahar Gürbüz
10:20 - 10:30 Tartışma Tartışma
10:30 - 11:00 KAPANIŞ TÖRENİ